Η mega ενίσχυση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς τους δήμους της χώρας και το πλάνο για τη νέα εποχή

Η ώρα να πληρώνουµε τις κλήσεις µας ηλεκτρονικά, να συζητάµε για τα προβλήµατα της γειτονιάς µας διαδικτυακά, να διαχειριζόµαστε τα προβλήµατα κυκλοφορίας και να ρυθµίζουµε τον ηλεκτροφωτισµό κεντρικά, να βρίσκουµε κενή θέση πάρκινγκ και να συντονιζόµαστε στα ραντεβού µε τα δροµολόγια των απορριµµατοφόρων πλησιάζει. Το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης βάζει και τους δήµους στο παιχνίδι, φιλοδοξώντας να δηµιουργήσει την «έξυπνη πόλη». Στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, και ο υφυπουργός Θοδωρής Λιβάνιος παρουσίασαν ένα πακέτο 320 εκατ. ευρώ προς τους δήµους όλης της χώρας, προκειµένου να συσχετισθούν µε το κεντρικό κράτος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τον πολίτη. Το gov.gr είναι αλήθεια ότι, µεσούσης της πανδηµίας, έχει ανεβάσει τον πήχη. Περίπου 1.300 υπηρεσίες, για τις οποίες ο πολίτης έπρεπε να στηθεί στην ουρά µία και δύο φορές προκειµένου να διευθετήσει τις υποθέσεις του, πλέον γίνονται ηλεκτρονικά. Τώρα είναι η ώρα σε αυτά τα βήµατα να ακολουθήσει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Όπως λένε από το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, όντως τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει πολλά και σηµαντικά βήµατα στον ψηφιακό µετασχηµατισµό του κράτους, κυρίως όµως άλλαξε η φιλοσοφία. Τόσο στην οργάνωση του συστήµατος εµβολιασµού, που έγινε θετικό σηµείο αναφοράς σε όλη την Ευρώπη, όσο και σε άλλες, πιο καθηµερινές λειτουργίες, όπως στην ψηφιακή έκδοση των πιστοποιητικών γεννήσεων µέσω υπολογιστή, για πρώτη φορά το κράτος ήταν αυτό που πήγε στον πολίτη και όχι ο πολίτης στο κράτος. Έτσι, από τον πολίτη-κλητήρα του κράτους περάσαµε στο κράτος που εξελίσσεται σε συµπαραστάτη του πολίτη. Προφανώς, µε αυτή τη φιλοσοφία είναι απαραίτητο να συµβαδίσουν και οι δήµοι. Και, γιατί όχι, να ξεπεράσουν το κράτος, όπως είπε ο υφυπουργός κ. Λιβάνιος ενώπιον περισσότερων από 100 δηµάρχων που συγκεντρώθηκαν σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, δείχνοντας ενδιαφέρον για την κυβερνητική πρωτοβουλία.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι πιο κοντά στην καθηµερινότητα του πολίτη και, ως αναπόσπαστο τµήµα του κράτους, οφείλει να πρωτοστατήσει στον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι η στιγµή είναι κατάλληλη, καθώς οι πόροι υπάρχουν: Το Ταµείο Ανάκαµψης και το ΕΣΠΑ 2021-2027 αποτελούν τέτοια χρηµατοδοτικά εργαλεία ώστε κανένας δήµος να µη µείνει πίσω, ανεξαρτήτως πληθυσµού και άλλων χαρακτηριστικών. Οι δήµοι διαχωρίζονται σε µεγάλους και µικρότερους, µε όριο τους 100.000 κατοίκους. Αξιοποιώντας 90 εκατ. ευρώ από το Ταµείο Ανάκαµψης, 16 δήµοι άνω των 100.000 κατοίκων θα µπορέσουν να προχωρήσουν στην παροχή νέων ψηφιακών υπηρεσιών στους δηµότες. Οι υπόλοιποι -πάνω από 300- δήµοι, ορεινοί, αγροτικοί και νησιωτικοί, θα έχουν στη διάθεσή τους εξίσου ισχυρά εργαλεία για να βαδίσουν στον ψηφιακό δρόµο. Για αυτούς σχεδιάζεται ένα νέο πρόγραµµα, που ξεπερνά τα 230 εκατ. ευρώ, χρηµατοδοτούµενο από πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Οι αποκαλύψεις στο συνέδριο της ΚΕΔΕ και οι προαναγγελίες Πιερρακάκη και Λιβάνιου

Όπως τόνισαν τόσο ο κ. Πιερρακάκης από το βήµα του συνεδρίου της ΚΕ∆Ε στη Θεσσαλονίκη όσο και ο κ. Λιβάνιος λίγες ώρες αργότερα, εξειδικεύοντας την κυβερνητική πρωτοβουλία, η κεντρική κυβέρνηση οφείλει να σεβαστεί τις ανάγκες των δήµων και την ιεράρχηση που οι ίδιοι κάνουν µε βάση τις προτεραιότητές τους. Αυτό όµως πρέπει να ισορροπεί µε την ανάγκη για έναν ενιαίο, κεντρικό σχεδιασµό, µε στόχο το βέλτιστο και γρηγορότερο δυνατό αποτέλεσµα. Είναι ανάγκη να τεθούν οι ελάχιστες προδιαγραφές ψηφιακών υπηρεσιών που οφείλει να παρέχει κάθε δήµος.

Σύµφωνα µε στελέχη του υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, το πρόγραµµα δίνει την ευελιξία στους δήµους να επιλέξουν, ανά τοµέα δράσης, τα έργα που θεωρούν απαραίτητα. Η «δεξαµενή» περιλαµβάνει περισσότερες από 30 δράσεις, όπως για παράδειγµα την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ηλεκτρονικών πληρωµών, την κεντρική διαχείριση της κυκλοφορίας, την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την επικοινωνία των γονέων και κηδεµόνων µε τους εκπαιδευτικούς, καθώς και την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος. ∆ράσεις που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του κατοίκου της πόλης. Ωστόσο, η ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης φρόντισε να κόψει τον βήχα σε όσους θεωρούν ότι τα χρήµατα θα ξοδευτούν σε νέα portals και sites.

«Ο “έξυπνος δήµος” δεν είναι µια καλοσχεδιασµένη ιστοσελίδα. Ούτε µια σειρά από δράσεις χωρίς αντίκρισµα, µε περιορισµένο εύρος χρήσης και χρόνο ζωής», φρόντισε να σηµειώσει στη Θεσσαλονίκη ο αρµόδιος υφυπουργός Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης υπογραµµίζοντας ότι αυτό που σχεδιάζεται είναι κάτι πολύ µεγαλύτερο και ουσιαστικότερο. «Είναι ο δήµος που βάζει τον δηµότη και τον κάτοικο στο επίκεντρο της λειτουργίας του. Είναι ο δήµος που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες για να µπορέσει να παρέχει καλύτερες και αποτελεσµατικότερες υπηρεσίες. Είναι ένας στόχος που πρέπει όλοι µαζί, κυβέρνηση και Αυτοδιοίκηση, να πετύχουµε», όπως υπογράµµισε ο κ. Λιβάνιος.