Η απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών για την έκτακτη επιχορήγηση των δήμων της χώρας με το ποσό των 75 εκ. ευρώ για την κάλυψη των επικτακτικών αναγκών που δημιούργησε η υγειονομική κρίση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» το πρωί της Πέμπτης.

Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά δήμο γίνεται σε χρέωση των λογαριασμών του υπουργείου Εσωτερικών που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ειδικότερα:
α) για το ποσό των 50.000.000,00 € από τον λογαριασμό με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως
αναγκών των ΟΤΑ κλπ.» και
β) για το ποσό των 25.000.000,00 € από τον λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
των Δήμων» (Νο 33-05-0098) ως ακολούθως:

Δείτε τους πίνακες: