Χρηματοδοτήσεις από το κράτος

Ενα συνεκτικό σχέδιο για τη νεολαία επεξεργάζεται µια οµάδα υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίµου από την περασµένη άνοιξη και πλέον είναι πολύ κοντά στο να παραδώσει την τελική της εισήγηση για την εθνική στρατηγική για τη νεολαία.

Η άτυπη επιτροπή λαµβάνει προτάσεις και ιδέες από όλα τα υπουργεία και αποτελείται από τον υπουργό Επικρατείας Ακη Σκέρτσο, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο, τον γενικό γραµµατέα Συντονισµού, Θανάση Κοντογεώργη, και την Παυλίνα Σπανδώνη, που έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως επιστηµονική συντονίστρια προγραµµά των καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού.

Σηµαντική είναι η συµβολή και της Νεολαίας της Ν.Δ. και του προέδρου της ΟΝΝΕΔ, Παύλου Μαρινάκη, που έχουν υποβάλει µια σειρά από επεξεργασµένες προτάσεις που αφορούν όλους τους τοµείς, από τα πανεπιστήµια µέχρι την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Η φηµολογούµενη, µάλιστα, εκλογή του κ. Μαρινάκη στη θέση του γενικού γραµµατέα της Νέας ∆ηµοκρατίας στο προσεχές συνέδριο του κόµµατος, πέραν του πολιτικού συµβολισµού, θα εµπεριέχει και έναν συµβολισµό προς αυτή την κατεύθυνση, την έµφαση δηλαδή που προσδίδει η κυβέρνηση στη νεολαία.

Και για μαθητές

Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν αφορούν µαθητές (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης), φοιτητές, νέους εργαζοµένους, καθώς και ανέργους – µε τη χώρα µας να εξακολουθεί να έχει πολύ υψηλά ποσοστά νεανικής ανεργίας. Οι τέσσερις βασικές κατευθυντήριες γραµµές που έχει δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι οι εξής: ισότητα στις ευκαιρίες, ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση, εξωστρέφεια και διεύρυνση της συµµετοχής των νέων στην πολιτική, οικονοµική και κοινωνική δράση.

Ειδικότερα, ένας τοµέας που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του Μεγάρου Μαξίµου είναι αυτός της στέγης, καθώς εκτιµάται ότι ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα των νέων στην Ελλάδα -αλλά και συνολικά στην Ευρώπη– είναι να φύγουν από το πατρικό ή µητρικό τους σπίτι και να ξεκινήσουν τη δική τους ζωή. Τα ενοίκια διαρκώς αυξάνονται, η αγορά σπιτιού είναι επίσης ακριβή υπόθεση και, έτσι, η αναζήτηση στέγης είναι «βραχνάς» για µεγάλο κοµµάτι της νεολαίας.

Αποκλειστικά για νέους

Ενα από τα προγράµµατα που σχεδιάζονται στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής είναι ένα είδος «Εξοικονοµώ» αποκλειστικά για νέους. Αν και οι τελικές ρυθµίσεις δεν έχουν ακόµη διαµορφωθεί, η βασική σκέψη είναι να διευρυνθεί το πρόγραµµα αυτό και να µην αφορά µόνο την ενεργειακή αναβάθµιση της κατοικίας, αλλά να περιλαµβάνει και άλλες δαπάνες επισκευής.

Με αυτόν τον τρόπο, ένας νέος θα έχει στα χέρια του το εξής «όπλο»: ένα χρηµατοδοτικό εργαλείο από το κράτος, ώστε, αν αγοράσει ένα παλιό σπίτι ή διαµέρισµα, που θα το βρει σε οικονοµική δηλαδή τιµή, ή αν του µεταβιβάσουν οι γονείς ή οι παππούδες ένα δικό τους παλιό σπίτι, που χρήζει, ωστόσο, πολλών επισκευών, να µπορεί να πληρώσει τη σχετική δαπάνη και να αποκτήσει, έτσι, τη δική του στέγη. Ενα δεύτερο σκέλος στον ίδιο τοµέα πολιτικής αφορά τη λεγόµενη «κοινωνική στέγη».

Κτίρια της ΕΤΑΔ προς αξιοποίηση αλλά και οικόπεδα όπου θα µπορούσαν να ανεγερθούν κτίσµατα αναζητούνται σε όλη την επικράτεια, ώστε στη συνέχεια να δηµιουργηθούν κατοικίες που θα δίνονται στους νέους έναντι χαµηλού ανταλλάγµατος. Στην Αττική είναι ήδη σε εξέλιξη το σχέδιο για την αναµόρφωση του παλιού εργοστασίου της ΠΥΡ.ΚΑΛ. στην περιοχή του Υµηττού, µε τη µετατροπή του σε πάρκο, το οποίο παράλληλα θα φιλοξενήσει τις συγκεντρωµένες υπηρεσίες εννέα υπουργείων και άλλων οργανισµών.

Αξιοποίηση κτιρίων

Συνολικά τα υπουργεία και οι οργανισµοί που πρόκειται να µετεγκατασταθούν καταλαµβάνουν σήµερα 127 κτίρια µε συνολική δοµηµένη επιφάνεια 353.380 τετραγωνικά µέτρα.

Μέσα στο 2022 αναµένεται να δηµιουργηθεί ένας φορέας για την αξιοποίηση αυτών των κτιρίων που θα απελευθερωθούν. Θα προωθηθούν νέες χρήσεις, µε έµφαση στην κοινωνική κατοικία, ένα σηµαντικό κοµµάτι της οποίας θα αφορά τους νέους.

Αλλη µία πρωτοβουλία στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τη νεολαία είναι το «πρώτο ένσηµο»: Νέοι έως 29 ετών που δεν έχουν καµία προϋπηρεσία, όταν θα προσλαµβάνονται µε πλήρη απασχόληση, θα ενισχύονται από την Πολιτεία επί 6 µήνες µε 1.200 ευρώ, µε τα 600 ευρώ να κατευθύνονται στους εργοδότες, µειώνοντας, έτσι, το µισθολογικό κόστος, και τα άλλα 600 απευθείας στον νέο και στη νέα, επιπλέον της αµοιβής τους, για να τα αξιοποιήσουν όπως οι ίδιοι θέλουν.

Αύξηση 50.000 θέσεων

Την ενίσχυση της σταδιοδροµίας των νέων αφορά και άλλη µία απόφαση που έχει ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης: οι επιδοτούµενες νέες θέσεις εργασίας αυξάνονται από 100.000 σε 150.000. Στο πλαίσιο της στήριξης της νέας γενιάς κινείται και η ρύθµιση για µηδενισµό από 1ης/1/2022 σε ειδικό τέλος κινητής τηλεφωνίας και data, ώστε όλοι οι νέοι (έως 29 ετών) να έχουν ευκολότερη και φθηνότερη πρόσβαση στην ψηφιακή πληροφορία και στην επικοινωνία.

Επίσης, η καθιέρωση, επίσης από τις αρχές του 2022, της Ψηφιακής Κάρτας Νέων, στην οποία θα συγκεντρώνονται όλες οι παροχές του κράτους προς τους πολίτες έως 29 ετών. Στο Ταµείο Ανάκαµψης, παράλληλα, έχει ενταχθεί η ενίσχυση της εκπαίδευσης και της διά βίου µάθησης και ο εκσυγχρονισµός της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η µεταρρύθµιση αυτή στοχεύει στην αύξηση της ελκυστικότητας και της αποτελεσµατικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους νέους.Δείτε εδώ το infographic σε υψηλότερη ανάλυση.