Νέα τροπολογία κατατέθηκε από το Υπουργείο Υγείας και αφορά έκτακτες ρυθμίσεις αντιμετώπισης της πανδημίας. H τροπολογία που κατέθεσε ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΞ, παρατείνει εκ νέου έως και την 31η.5.2021 (λήγει την 28η.2.2021) μία δέσμη μέτρων σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η τροπολογία μεταξύ άλλων αναφέρει:

– Διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους.
– Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
– Σύναψη συμβάσεων, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και παροχή υπηρεσιών, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και εξαιρέσεις.
– Δυνατότητα μετακίνησης, σε περιοχές που πλήττονται από τη διάδοση της ασθένειας, ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού, από νοσηλευτικά ιδρύματα μη πληττόμενων περιοχών.
– Δυνατότητα να διατάσσεται με υ.α., η αναγκαστική διάθεση στο δημόσιο κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας και παροχών υπηρεσιών υγείας καθώς και ιδιωτικών νοσοκομείων εν συνόλω κ.λπ.
– Ισχύ υφιστάμενων συμβάσεων μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και παροχών του.
– Θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των προμηθευτικών φαρμακευτικών συνεταιρισμών.

1. Εξαιρούνται έως και την 31η.3.2021, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, τα ιδιωτικά φαρμακεία, της διαδικασίας εκκαθάρισης,

2. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των εκπτωτικών περιόδων, για τα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα.

3. Παρατείνεται εκ νέου μέχρι 31.03.2021 (έληξε 31.12.2020) η ανάληψη καταβολής, από τον κρατικό προϋπολογισμό, του συνόλου των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, για τις οριζόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες, που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

4. Ανανεώνεται, από 01.03.2021 έως 28.02.2022, η ασφαλιστική ικανότητα και χορηγούνται παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος για όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ που ήταν ασφαλιστικά ικανοί την 29η.02.2020 καθώς και στα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς τους.