Η Ευρωπαιϊκή Ένωση αύξησε τη φιλοδοξία της για το κλίμα με ορίζοντα το 2030, δεσμευόμενη να μειώσει τις εκπομπές κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας, μίλησε την Τετάρτη από τις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής  Ένωσης για την κρισιμότητα να διασφαλιστεί η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης αλλά και η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων, ώστε να συμβάλουν στην διαδικασία πράσινης μετάβασης.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον προσανατολισμό για την εφαρμογή της επικαιροποιημένης νέας βιομηχανικής στρατηγικής για την Ευρώπη, με έμφαση στη «δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο μείωσης κατά 55% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ως το 2030», όπως προβλέπει η δέσμη Fit for 55.

Ο κ. Δήμας τόνισε πως ο βαθμός φιλοδοξίας του Fit for 55 σε επίπεδο στόχων, αποδεικνύει την αποφασιστικότητα της Ευρώπης να κινηθεί άμεσα σε αυτήν την κατεύθυνση. Ο λεπτομερής σχεδιασμός και εφαρμογή των επιμέρους προτάσεων με ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, σε διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους και με μέριμνα για τη δίκαιη κατανομή της επιβάρυνσης που θα προκύψει, θα συμβάλει ώστε οι πολίτες να δείξουν εμπιστοσύνη και η ενεργός συμμετοχή της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νεοφυών επιχειρήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται την αναθεώρηση της νομοθεσίας της όσον αφορά το κλίμα, την ενέργεια και τις μεταφορές με την αποκαλούμενη δέσμη «Fit for 55», ώστε να ευθυγραμμίσει το ισχύον δίκαιο με τις φιλοδοξίες για το 2030 και το 2050. Στη δέσμη περιλαμβάνεται επίσης μια σειρά νέων προτάσεων.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται πως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για το κλίμα, η Ευρωπαιϊκή Ένωση έθεσε τον δεσμευτικό στόχο να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Αυτό απαιτεί να μειωθούν σε σημαντικό βαθμό κατά τις επόμενες δεκαετίες, τα σημερινά επίπεδα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ως ενδιάμεσο βήμα προς την κλιματική ουδετερότητα, η Ευρωπαιϊκή Ένωση αύξησε τη φιλοδοξία της για το κλίμα με ορίζοντα το 2030, δεσμευόμενη να μειώσει τις εκπομπές κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030.

Στην συνέχεια, ο υφυπουργός παρουσίασε την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για τη σύσταση ενός πανευρωπαϊκού μηχανισμού με σκοπό τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, η οποία έχει οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος, επεσήμανε πως η ανάγκη άμεσης ανάληψης συλλογικών πρωτοβουλιών για τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης επιβεβαιώθηκε δυστυχώς με ιδιαίτερα οξύ τρόπο το φετινό καλοκαίρι, ενώ ευχαρίστησε όλες τις χώρες που έστειλαν βοήθεια στην Ελλάδα για να αντιμετωπιστούν οι καταστροφικές πυρκαγιές και δήλωσε:

«Σε μια εποχή οξύτατου παγκόσμιου ανταγωνισμού, με χώρες που δεν συμμερίζονται τον δικό μας βαθμό περιβαλλοντικής συνείδησης, είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, να προετοιμαστούν κατάλληλα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να υποστηριχθούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις, ώστε να ενταχθούν σε αλυσίδες αξίας και να συμβάλουν στην διαδικασία πράσινης μετάβασης» .