Ποιες άλλες εναλλακτικές εξετάζονταν

Οριστική λύση στο θέµα της στέγασης των ∆ικαστηρίων Πειραιά

δίνεται από την κυβέρνηση και τον δήµο του µεγάλιου λιµανιού.

Μετά την απόρριψη του σχεδίου για τη Ράλλειο, τις περισσότερες πιθανότητες συγκέντρωνε η περίπτωση του κτιρίου του Κεράνη στην είσοδο της πόλης, καθώς και η υπό ανάπλαση περιοχή του Αγίου Διονυσίου.

Σύγχρονο

Τελικώς επικράτησε η δεύτερη επιλογή, καθώς µε τον τρόπο αυτόν υπήρχε η δυνατότητα εξεύρεσης ενός σύγχρονου, βιοκλιµατικού κτιρίου, ενώ, εκτός των άλλων, θα ευνοηθεί από οικονοµικής και κοινωνικής άποψης µια ζώνη που εκτείνεται από τα όρια της Δραπετσώνας µέχρι, φυσικά, και το κέντρο του Πειραιά.

*Δημοσιεύτηκε στο Secret στις 14 Ιανουαρίου 2023.

Google News icon

Facebook icon

Twitter icon

Instagram icon

Πηγή: parapolitika.gr