Ο υπουργός Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση προσπάθησε στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής να δημιουργήσει ένα υπόδειγμα, της εθνικής συνεννόησης και της αλληλοκατανόησης.