Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκουρας, σχολιάζει στα «Παραπολιτικά»

Για την απόφαση του G7 σχετικά µε τον εταιρικό φόρο µίλησε στα «Παραπολιτικά»
ο υπουργός Οικονοµικών. Ο Χρήστος Σταϊκούρας χαρακτήρισε ιστορική τη συµφωνία δέσµευσης και εξήγησε τους λόγους: «Η συµφωνία δέσµευσης, την οποία ανακοίνωσαν το περασµένο Σάββατο οι υπουργοί Οικονοµικών της οµάδας των επτά πιο ανεπτυγµένων βιοµηχανικά χωρών (G7), για τη µεταρρύθµιση του παγκόσµιου φορολογικού συστήµατος, είναι ιστορικής σηµασίας, καθώς στοχεύει στην αντιµετώπιση των προκλήσεων της ψηφιακής εποχής και των νέων επιχειρηµατικών µοντέλων που επιτρέπουν τη µεταφορά κερδών σε δικαιοδοσίες µε χαµηλή φορολόγηση». Παράλληλα, ο κ. Σταϊκούρας ανέλυσε στα «Π» τους δύο πυλώνες της συµφωνίας: «Η συµφωνία που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται υπό συζήτηση στον ΟΟΣΑ περιλαµβάνει δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας προβλέπει κανόνες για την κατανοµή των δικαιωµάτων φορολόγησης ανά χώρα επί κερδών των µεγαλύτερων πολυεθνικών επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνολογικών κολοσσών. Ο δεύτερος πυλώνας αποσκοπεί στην αντιµετώπιση του φορολογικού ανταγωνισµού και στην επιβολή κατώτατου παγκόσµιου φορολογικού συντελεστή επιχειρήσεων 15%».

Επιπλέον, ο υπουργός Οικονοµικών τόνισε: «Με την απόφαση του G7 δίνεται καθοριστική ώθηση στις διαδικασίες για την επίτευξη ευρύτερης συναίνεσης όσον αφορά τα βασικά σηµεία µιας παγκόσµιας συµφωνίας κατά τις προσεχείς συνόδους του ΟΟΣΑ και του G20, µε απώτερο στόχο την επίτευξη πλήρους συµφωνίας τον Οκτώβριο στον ΟΟΣΑ».

Για τις κινήσεις του υπουργείου Οικονοµικών και τους στόχους της Ελλάδας, ο κ. Σταϊκούρας είπε χαρακτηριστικά: «Στις συζητήσεις αυτές συµµετέχει ενεργά το υπουργείο Οικονοµικών, στηρίζοντας την πρόταση της νέας αρχιτεκτονικής του παγκόσµιου φορολογικού συστήµατος, ώστε να αποφευχθούν αποσπασµατικές πρωτοβουλίες επιβολής µονοµερών µέτρων φορολόγησης της ψηφιακής οικονοµίας και διαµορφώνοντας θέσεις που διασφαλίζουν τα δικαιώµατα φορολόγησης της χώρας µας, αλλά και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας».