Στους ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να απαγορευτεί να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιανουαρίου υπό τους ισχύοντες περιορισμούς του κοροναϊού.

Τι αλλάζει για το Ηνωμένο Βασίλειο;

Από εκείνη την ημερομηνία, οι ταξιδιώτες του Ηνωμένου Βασιλείου θα υπόκεινται στους ίδιους ταξιδιωτικούς περιορισμούς με όλες τις άλλες χώρες εκτός ΕΕ που – λόγω της πανδημίας του κοροναϊού – απαγορεύονται όλα τα απαραίτητα ταξίδια στην Ευρώπη, δήλωσε αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο CNN την Πέμπτη.

Η τρέχουσα μεταβατική περίοδος Brexit λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και αυτοί οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί θα εξακολουθούν να ισχύουν ακόμη και αν το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ συνάψουν εμπορική συμφωνία.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι μέρος του χώρου Σένγκεν και – μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου – δε θα αντιμετωπίζεται πλέον παρόμοια με ένα κράτος μέλος», δήλωσε ο αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσθέτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «θα υπόκειται στη σύσταση του Συμβουλίου [ΕΕ] σχετικά με τον περιορισμό ταξιδιών από το εξωτερικό».

Κριτήρια για τα ταξίδια

Τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου βασίζονται κυρίως στο κατά πόσον η επιδημιολογική κατάσταση μιας συγκεκριμένης χώρας είναι καλύτερη ή χειρότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Περιλαμβάνει επίσης άλλους παράγοντες όπως «μέτρα περιορισμού, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής απόστασης, καθώς και οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα».Οι αμοιβαίες ρυθμίσεις που διέπουν το εάν επιτρέπεται στους πολίτες της ΕΕ να ταξιδεύουν στη χώρα αυτή «πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τακτικά και κατά περίπτωση», αναφέρει η σύσταση.

Τον Οκτώβριο, τα κράτη μέλη της ΕΕ αποφάσισαν ότι μόνο οκτώ χώρες πληρούσαν τα κριτήρια μιας «ασφαλούς χώρας», συμπεριλαμβανομένων της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας και της Νέας Ζηλανδίας.

«Το συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την επανεξέταση του καταλόγου τρίτων χωρών προς τις οποίες καταργείται ο ταξιδιωτικός περιορισμός και, ως εκ τούτου, το συμβούλιο θα πρέπει να εξετάσει την ένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε ο αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξεταστεί με άλλες χώρες εκτός ΕΕ στην επόμενη αναθεώρηση, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την εβδομάδα της 14ης Δεκεμβρίου, δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο CNN.«Ο κατάλογος των χωρών για τις οποίες πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί επανεξετάζεται και, ανάλογα με την περίπτωση, ενημερώνεται τακτικά», εξήγησε ο αξιωματούχος του συμβουλίου, προσθέτοντας ότι ήταν πολύ νωρίς για να «επιβεβαιώσει σε αυτό το στάδιο ποια θα είναι η κατάσταση μιας χώρας την 1η Ιανουαρίου».

Τα βασικά ταξίδια ταξινομούνται σε 11 περιοχές, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματιών υγείας, επιβατών σε διέλευση, διπλωματών και ατόμων που ταξιδεύουν για επιτακτικούς οικογενειακούς λόγους.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό θανάτων από κοροναϊό στην Ευρώπη, με περισσότερους από 62.000 θανάτους.

Πηγή: parapolitika.gr