Σημαντικές αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που θα παρουσιάσει σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας
. Με το προωθούμενο σχέδιο νόμου αναμορφώνεται το οικογενειακό δίκαιο, μετά από 40 χρόνια. Για πρώτη φορά εισάγεται διάταξη για την υποχρέωση των γονιών να προσφεύγουν αρχικά σε οικογενειακό διαμεσολαβητή, σε περίπτωση που διαφωνούν για ζητήματα του ανήλικου παιδιού τους.

Εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων

«Οι γονείς υποχρεούνται να καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων, προσφεύγοντας, εάν είναι απαραίτητο, σε διαμεσολάβηση» ορίζεται. Στην περίπτωση που δεν φτάσουν σε κάποια λύση, τότε θα επιλαμβάνεται της κατάστασης η Δικαιοσύνη. Μάλιστα, αναμορφώνονται τα τμήματα οικογενειακού δικαίου καθώς σε αυτά θα υπηρετούν δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι θα έχουν παρακολουθήσει έκτακτα σεμινάρια επιμόρφωση στην Εθνική Σχολή Δικαστών με τη συμμετοχή όχι μόνο παλαιότερων δικαστών, αλλά παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.

Σοβαροί λόγοι για τον αποκλεισμό

Επίσης, με το νομοσχέδιο προβλέπεται ο χρόνος επικοινωνίας του παιδιού με τον γονέα, με τον οποίο δεν μένει στο ίδιο σπίτι, να είναι τουλάχιστον στο ένα τρίτο του συνολικού χρόνου. Για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της επικοινωνίας απαιτείται να έχουν μεσολαβήσει σοβαροί λόγοι, όπως η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Σημαντική καινοτομία αποτελεί η καθιέρωση της διάταξης με την οποία προβλέπεται πως το δικαστήριο αναθέτει τη γονική μέριμνα με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού σεβόμενο την ισότητα μεταξύ των γονέων ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, της κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας.

Καθιερώνεται το e- διαζύγιο

Σημαντική καινοτομία αποτελεί και η καθιέρωση του e- διαζυγίου ή του «άυλου διαζυγίου» καθώς η λύση του γάμου θα μπορεί να γίνεται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. «Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν το γάμο τους (…). Η συμφωνία λύσης του γάμου γίνεται και ηλεκτρονικά με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, μη απαιτούμενης της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής των συζύγων. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο, όπου έχει κατατεθεί η σύσταση του γάμου», προβλέπεται στη σχετική διάταξη με τίτλο «Συναινετικό Διαζύγιο», που αλλάζει άρδην το παραδοσιακό σκηνικό έκδοσης του.