Μία πρωτοφανής θεωρία του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ

Ξέραμε τους τεχνοκράτες ή τους πολιτικούς κοινής αποδοχής, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, όμως, μας επεφύλαξε μία πολύ δυσάρεστη έκπληξη για σήμερα: Προτείνει «μια ολιγομελή επιστημονική επιτροπή με πρόσωπα κοινής αποδοχής, να σχεδιάσει και να προτείνει μέτρα που όλοι θα αποδεχθούμε, χωρίς τη σκέψη μας στο πολιτικό κόστος»…

Είναι ποτέ δυνατόν να μπουν οι επιστήμονες στην κρησάρα του Προκρούστη της κομματικής γραφειοκρατίας και του αποστειρωμένου σχετικού σωλήνα;

Δεν είναι κοινής αποδοχής όλοι οι επιστήμονες; Εάν υπάρχουν επιστήμονες μη κοινής αποδοχής, εννοείται ότι υφίσταται και επιστήμη μη κοινής αποδοχής. Η δική μας επιστήμη και η άλλη. Οι δικοί μας επιστήμονες και οι άλλοι, οι απορριπτέοι.

Καταλαβαίνουμε σε τι ολοκληρωτισμούς και αυταρχικές πρακτικές οδηγούν αυτές οι αρτηριοσκληρωτικές αντιλήψεις και πρακτικές;