Συνολικά, 182,9 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ εντός και εκτός της ΕΕ το 2021. Αυτή η πολιτική προώθησης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση προϊόντων και μεθόδων καλλιέργειας που υποστηρίζουν πιο άμεσα τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας , με έμφαση στα βιολογικά προϊόντα, στα φρούτα και λαχανικά, στη βιώσιμη γεωργία.

Η πολιτική της ΕΕ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων διατροφής έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα, αξιοποιώντας την επέκταση των παγκόσμιων αγορών γεωργικών τροφίμων και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα υψηλά πρότυπα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία της ΕΕ, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την ποιότητα και τη βιωσιμότητα.

Ένα νέο πλαίσιο για την πολιτική προώθησης θα τεθεί σε εφαρμογή το επόμενο έτος, όπως προβλέπεται στη στρατηγική Farm to Fork.

Σχεδόν το ήμισυ του προϋπολογισμού (86 εκατομμύρια ευρώ) θα κατευθυνθεί πολιτικές σύμφωνες με τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (ιδίως τη στρατηγική Farm to Fork).

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την ενημέρωση των καταναλωτών της ΕΕ και του πλανήτη σχετικά με τη βιολογική γεωργία, τη βιώσιμη γεωργία της ΕΕ και τον ρόλο του τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής όσον αφορά τη δράση για το κλίμα και το περιβάλλον.

Οι επιλεγμένες εκστρατείες θα στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση για αυτούς τους τύπους γεωργίας και θα αυξήσουν την αναγνώριση της βιολογικής ετικέτας. Επιπλέον, εντός της ΕΕ, θα χρηματοδοτηθούν εκστρατείες για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της ισορροπημένης διατροφής, με στόχο την αύξηση της κατανάλωσης φρέσκων φρούτων και λαχανικών.

Επίσης, θα αναδειχθούν τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, καθώς και η ποικιλομορφία και οι παραδοσιακές πτυχές των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ. Αυτό αφορά στην προώθηση συστημάτων ποιότητας της ΕΕ, όπως γεωγραφικές ενδείξεις στην ΕΕ.

Τέλος, όσον αφορά τις εκστρατείες εκτός ΕΕ, οι προτεραιότητες τίθενται σε αγορές με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, ο Καναδάς και το Μεξικό. Οι επιλεγμένες εκστρατείες αναμένεται να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την κατανάλωση γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, να αυξήσουν το προφίλ τους και να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους σε αυτές τις χώρες.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τις επερχόμενες εκστρατείες του 2021 θα δημοσιευθούν στις αρχές του νέου έτους. Ένα ευρύ φάσμα φορέων, όπως εμπορικές οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών και ομάδες γεωργικών τροφίμων που είναι υπεύθυνες για δραστηριότητες προώθησης θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν βάσει των κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων της ΚΓΠ, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής Farm to Fork, ιδίως όσον αφορά τη βιωσιμότητα της παραγωγής και της κατανάλωσης.

Πηγή: parapolitika.gr